สัมภาษณ์พิเศษ
 

ครูคำพา  บุญมี

"หนึ่ง" ใน "ครูฝึกสุนัขดีเด่น (หญิง)" K9

 

     หนึ่งในครูฝึกสุนัขดีเด่น (หญิง) K9 ครูคำพา  บุญมี ผลงานการฝึกสุนัขบางส่วนที่มีความภาคภูมิใจ มีดังต่อไปนี้

     วันที่ 25/3/43 ภาคเรียนที่ 7/2000  สุนัขชื่อ "คอฟฟี่"  พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เพศเมีย อายุ 10 เดือน  สอบผ่านหลักสูตร Sch H I (B)  เจ้าของคุณบุญเกิด  โชคสุขชลาลัย  กรรมการตัดสิน คุณบัญญฑิต  สรัสยะนันท์ เลขาสสยท.ได้ให้คะแนน 89/100 (สุนัขเกิดในประเทศ ฝึกโดยครูฝึกคนไทย)
 
     วันที่ 2/7/43 ภาคเรียนที่ 9/2000 สุนัขชื่อ "คอฟฟี่" พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เพศเมีย อายุ 14 เดือน สอบผ่านหลักสูตร Sch H II (B) เจ้าของคุณบุญเกิด โชคสุขชลาลัย กรรมการตัดสิน อ.โจ ประธาน O.G.V. ประเทศออสเตรีย ได้ให้คะแนน 96/100 (คะแนนสูงสุดของหลักสูตร Sch H II (B) สุนัขเกิดในประเทศ ฝึกโดยครูฝึกคนไทย)
 
     ในวันเดียวกันได้นำสอบสุนัขชื่อ "อาก้า" พันธุ์ร๊อตไวเลอร์ เพศผู้  อายุ 10 เดือน สอบผ่านหลักสูตร Sch H I (B) เจ้าของ  คุณมณเธียร  แพรวไพบูลย์  กรรมการตัดสิน อ.โจ ประธาน O.G.V. ประเทศออสเตรีย  ได้ให้คะแนน 90/100  ( ครูฝึกสุนัขหญิงคนไทย คนแรกที่ฝึกสุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์ที่เกิดในประเทศ สอบผ่าน Sch H I (B) )
 
     วันที่ 2/9/43 ภาคเรียนที่ 10/2000   สุนัขชื่อ "อาก้า" พันธุ์ร๊อตไวเลอร์  เพศผู้ อายุ 11 เดือน  สอบผ่านหลักสูตร Sch H II (B)  เจ้าของคุณมณเธียร  แพรวไพบูลย์    กรรมการตัดสิน  พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียรประธานบริหาร สสยท. ได้ให้คะแนน 84/100

     วันที่ 25/11/43 ภาคเรียนที่ 11/2000  สุนัขชื่อ "ชินจัง"   พันธุ์เบอร์นีสเมาเทนด็อก เพศผู้ อายุ 11 เดือน สอบผ่านหลักสูตร Sch H I (B) เจ้าของคุณรวิสุมล  เอื้อพงศ์กิติกุล กรรมการตัดสิน 2 ประเทศ อ.โจ ประธาน O.G.V. ประเทศออสเตรีย ได้ให้คะแนน 98/100 กรรมการฝ่ายไทย น.ท.ทิพชัย  ทิพยุทธ์ รองนายก สสยท.ได้ให้คะแนน 97/100 ( คะแนนสูงสุดของหลักสูตร Sch H I (B) ที่ฝึกโดยครูฝึกคนไทย ) อ.โจ  ได้ให้คำวิจารณ์ว่า  "นาน ๆ ผมจะได้เห็นการฝึกสุนัขที่สุดยอดจริง ๆ ทั้งครูฝึก และสุนัขทำงานประสานกันได้อย่างยอดเยี่ยม"
 
     วันที่3/2/44 ภาคเรียนที่ 12/2001  สุนัขชื่อ "อาก้า" พันธุ์ร๊อตไวเลอร์ เพศผู้ อายุ 11 เดือน สอบผ่านหลักสูตร Sch H III (B)  กรรมการตัดสิน อ.โจ ประธาน O.G.V. ประเทศออสเตรีย ได้ให้คะแนน 80/100 (สุนัขร๊อตไวเลอร์ "ตัวแรก" ที่เกิดในประเทศ และฝึกโดยครูฝึกคนไทยสอบผ่านหลักสูตร"สูงสุด" ตามมาตรฐานสากล)

     มีวิธีการฝึกสุนัขอย่างไรครับ?
     "เวลาที่พาฝึกสุนัขจะจริงจังมาก ทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้สุนัขสนใจเรา ยอมรับเรา  ให้สุนัขที่จะฝึกเห็นเราเป็นเพื่อน และไว้ใจเราว่า  เราไม่ทำร้ายเค้า หากมีปัญหาในการฝึกอะไรก็ตาม พจะเอาปัญหานี้ไปปรึกษากับผู้ใหญ่จนสุนัขที่นำสอบได้คะแนนดี ๆ"

 
Back
   
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9