นักเรียนสุนัขดีเด่นปัจจุบัน
K9 ศรีราชา
 
Owner Name
MONRUEDEE
PHAOPHENG
 
Name of Dog Breed
LUCKY PHAOPHENG THAI
Obedience Utility
Level Test
Level 4-5 : Obedience Utility
 
Score
100/100 Comment Excellent
 
Owner Name
THAYAWI
TUNGJARASPANICHAKUL
 
Name of Dog Breed
PORSCHE SIBERIAN HUSKY
 
Level Test
Level 1-3 : Basic Obedience
 
Score
100/100 Comment Excellent
 
Owner Name
คุณมณีวรรณ ผลศิริ
 
Name of Dog Breed
ส้มโอ SIBERIAN HUSKY
 
Level Test
Level 1-3 : Basic Obedience
 
Score
97/100 Comment Excellent
 
 
คุณจุฑามาศ เลิศจิรกุล
ผู้ปกครอง
Keeper พันธุ์ปอมเมอร์เรเนี่ยน
ครูฝึก ครูเขียด
038-338-857
คุณจุฑามาศ  เลิศจิรกุล
ผู้ปกครอง
คอฟฟี่ พันธุ์ไทยหลังอาน
ครูฝึก ครูนุ๊ก
038-338-857
คุณรัชฎาพร ปราชญ์วีรกุล
ผู้ปกครอง
เฮงเฮง พันธุ์ลาบราดอร์
ครูฝึก ครูนุ๊ก
038-338-857
คุณนิธิ จงจิตรนันท์
ผู้ปกครอง
ซินดี้ พันธุ์ลาบราดอร์
ครูฝึก ครูแซม
038-338-857
คุณอุไรวรรณ ศรีปวิธ
ผู้ปกครอง
เอเทน พันธุ์บีเกิ้ล
ครูฝึก ครูแซม
038-338-857
คุณสุวรรณา ตั้งกิจทรัพย์พัน
ผู้ปกครอง
ขนมจีน พันธุ์ไทยบางแก้ว
ครูฝึก ครูติ
038-338-857
คุณณัฐริดา  บุญเผือก
ผู้ปกครอง
เจอรี่ พันธุ์บีเกิ้ล
ครูฝึก ครูนุ๊ก
038-338-857
คุณธนกฤต ศรีสงคราม
ผู้ปกครอง
อั่งเปา พันธุ์ปั๊ก
ครูฝึก ครูแซม
038-338-857
คุณไพโรจน์  กัลยานไพศาล
ผู้ปกครอง
บัดดี้ พันธุ์ไซบีเรียนฯ
ครูฝึก ครูติ
038-338-857
คุณกรีติกร  หล่อเลอเลิศ
ผู้ปกครอง
พอสซ่า พันธุ์ชิวาวา
ครูฝึก ครูแซม
038-338-857
คุณมาณพ  แลงเจิน
ผู้ปกครอง
โจลี่ พันธุ์โดเบอร์แมน
ครูฝึก ครูเขียด
038-338-857
คุณบุษยพรรณ สุขพรรณ์
ผู้ปกครอง
ผักกาด พันธุ์โกลเด้นฯ
ครูฝึก ครูเขียด
038-338-857
คุณภัทธิรา  สำลี
ผู้ปกครอง
เต้าหู้ พันธุ์ไทย
ครูฝึก ครูพา
038-338-857
คุณแก้ว สิงหะ
ผู้ปกครอง
ร๊อคกี้ พันธุ์ร๊อคไวเลอร์
ครูฝึก ครูติ
038-338-857
คุณจุฑามาศ เลิศจิรกุล
ผู้ปกครอง
โค๊ด พันธุ์ไทย
ครูฝึก ครูเขียด
038-338-857
คุณจุฑามาศ เลิศจิรกุล
ผู้ปกครอง
K K พันธุ์ไทย
ครูฝึก ครูเขียด
038-338-857
คุณธารทิพย์ พาน
ผู้ปกครอง
ดั๊มดำ พันธุ์ไทย
ครูฝึก ครูติ
038-338-857
คุณอรนุช วัฒนศิรางค์
ผู้ปกครอง
มอคค่า พันธุ์โกลเด้นฯ
ครูฝึก ครูพา
038-338-857
 
คุณจินกิต  สุขแก้ว
ผู้ปกครอง
ไมโล พันธุ์บีเกิ้ล
ครูฝึก ครูพา
038-338-857
 
คุณนิธิ จงจิตรนันท์
ผู้ปกครอง
เจมส์ พันธุ์คอลลี่
ครูฝึก ครูพา 038-338-857
คุณภัททิรา สำลี
ผู้ปกครอง
หนำเลี๊ยบ พันธุ์ไทย
ครูฝึก ครูพา
038-338-857
คุณจุไรรัตน์ สุขแก้ว
ผู้ปกครอง ไมโล พันธุ์บีเกิ้ล

ครูฝึก ครูพา
038-338-857
คุณNAPHATSAWAN   KRAIRURK
ผู้ปกครอง
บีโทเฟน พันธุ์เซ้นต์เบอร์นาร์ด
ครูฝึก ครูเขียด
038-338-857
คุณอาทร มั่งคั่ง
ผู้ปกครอง
ทางด่วน พันธุ์ไทยผสม
ครูฝึก ครูติ
038-338-857
คุณแทนทัศน์ รัตนกิจเจริญ
ผู้ปกครอง
นาโต้ พันธุ์เกรดเดน
ครูฝึก ครูติ
038-338-857
 
สถาบันฝึกสุนัข K9
พัทยา
ใต้ สัตหีบ
โรงเรียนฝึกสุนัข
สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ชมรมฝึกสุนัข
ประเทศไทย
Top Dogs อยุธยา
ลาดบัวหลวง
บางบัวทอง
ศูนย์พัฒนาสุนัขK9
อัสสัม
ชัญ ศรีราชา